PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO VILINAC JABLANICA

Planina Čvrsnica leži između kanjona Neretve na istoku, Dugog polja na zapadu, Doljanke na sjeveru i Drežanke na jugu. Najveći vrh Pločno 2228 metara nmv. Čvrsnicu sačinjava skup nekoliko visoravni i grebena, koji su rastavljeni dubokim dolinama Neretvinih pritoka.

Na sjeveru i jugu su visoravni: Plasa sa Muharnicom i Malom Čvrsnicom, a između njih su vijenac Vilinac i greben Velike Čvrsnice koji se diže iz prostrane zaravni. Čvrsnica ima dinarski pravac pružanja sjeverozapad – jugoistok. Od svih bosansko-hercegovačkih planina Čvrsnica je najviše razbijena u pojedine visoravni. Visoravni Čvrsnice činile su cjelinu i sa Glogovom (Prenj). Posljednju vezu je raskinula Neretva, a Čvrsnicu su u pojedine visoravni razbile Neretvnine pritoke: udubljivanjem korita i regresivnom erozijom njihove su se doline produžavale i sve više uvlačile u visoravni. Intenzivno oburvavanje iznad izvora Doljanke, Dive Grabovice i Drežanke govori nam da taj proces nije još završen. Čvrsnica je sastavljena u donjim partijama iz verfenskih škriljaca, preko kojih dolazi debela serija trijaskih i jurskih dolomita i krečnjaka. Čvrsnica, kao i Prenj, spada u izuzetno prelijepu dinarsku planinu, ali isto tako moramo kazati da spada u red teških visokogorskih tura.

Planina Čvrsnica