PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO VILINAC JABLANICA

 Dvojica članova PSD vilinac (Ajdin Malović i Hidžad Burić)  napravili su pohod na turno skijama pravcem Vitlenica-Zaglavlje-planinarski dom Vilinac - Veliki Vilinac.


Vremenski uslovi su bili idealni, snijega ima u izobilju, lavinska područja su još uvijek aktivna.

Ukoliko planirate organizovanje ture na ovaj lokalitet obavezno se javiti na dole navedene brojeve telefona:

061043241
061175213
061216418

 
Tekst i foto Hidžad Burić